Vandringstempo

Vandring på en strand

 

Lätt vandring på mestadels plan mark i lugnt tempo med pauser.

Dagsetapperna är inte så långa. Normal kondition räcker.

 

 

 

 

 

Medeltempo. Lite längre dagsvandringar i medeltempo.

Lite bättre kondition krävs och underlaget kan vara lite jobbigare exempelvis längre sträckor i sand.