Resegaranti

Några vandrare längs en stig

 

 

 

 

 

 

 

Alla företag som arrangerar eller är återförsäljare av paketresor är skyldiga att anmäla detta till Kammarkollegiet. Företagen omfattas av resegarantilagen och ska ställa resegaranti, vilket innebär att de reserverar en summa pengar i en bank, ett försäkringsbolag eller ett finansinstitut. Resegarantin ska täcka resenärernas eventuella förluster. Storleken på garantin beror på hur många paketresor företagen säljer.

Garantin gäller alla paket- och charterresor, alltså transport och boende tillsammans eller något av detta i kombination med det som kallas ”turisttjänst”, exempelvis en hyrbil eller en evenemangsbiljett. På Kammarkollegiets webbplats www.resegarantier.se kan du söka på oss  och se att vi har ställt resegaranti. Om du hellre vill ringa är telefonnumret 08-700 08 00.

Resegarantin är en trygghet för dig om din resa ställs in, om reseföretaget går i konkurs eller om något händer så att vi som arrangör förkortar resan. Drabbas du av sådan otur kan du ansöka om ersättning hos Resegarantinämnden. Ansökningsblankett finns på webben. Du ska ansöka inom tre månader efter det att resan ställdes in eller avbröts. Vid konkurs gäller tre månader från konkursdagen.